Ինչպե՞ս են թարգմանիչները միաժամանակ երկու լեզվով «աճպարություն անում»